خط قرمز

سرخی لبان تو
خطر قرمز است ؛
گاه به کلامی
خود را
و گاه
به بوسه‌ای
مردی را
به خون می‌افکنی .
Advertisements

One Comment on “خط قرمز”


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s