28 – 10 – 89

راهی که تو از آن رفتی

دیگر راه نیست

رد پاست

Advertisements

2 Comments on “28 – 10 – 89”

  1. miriam says:

    یاد یه شعر ویلیام بلیک افتادم :) خیلی خوب بود این.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s