کاش …

کاش؛

کلاه‌ها،
جز به سلام برداشته نشوند
و
مشت‌هاتان جای پوچ،
پر از گل باشد و گل

اشک‌هاتان،
به هفت زبان پیام شادی

چشم‌هاتان،
پر از لبخند ِ دیگری

گونه‌ها،
گونه‌هاتان،
سرخ، نه از سیلی
که از شرم اولین بوسه

کاش این‌چنین باشد .

Advertisements

2 Comments on “کاش …”

  1. ebhuMAN says:

    متنِ قشنگی بود. اما
    خیلی آرمانیه، به بعد از چنین چیزی فکر می کنم. به نظرم پاسخگوی طبیعتِ هیچ موجودی نیست.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s