جشن تولدی در مایری‌لند پارک

کوتاه می‌کنم، امروز – یازدهم نوامبر – چندمین میلاد ِ این وبلاگ‌ه، جایی که چیز خاصی به دست شما نمی‌دهد جز کمی احساس مشترک، گاهی.
این روزها با خودم تکرار می‌کنم که به نواختن سیلی، ترانه نمی‌سازند.
کم بنویسیم و از غم کم‌تر بگوییم، همین .

Advertisements

2 Comments on “جشن تولدی در مایری‌لند پارک”

  1. سهيل says:

    و چیزی از این غمین تر هم آیا هست؟

    • امین فارسی says:

      به خودی ِ خود، کم نوشتن از غم، باعث شادی‌ه، ولی نمی‌شه ننوشت ازش، چون وجود داره و هست و بودن‌ش هم خوب‌ه .


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s