هیچ

ام‌شب،

آسمان،

یک ستاره بیش‌تر دارد .

* برای مادربزرگ


وقتی که ابرها سیاه پوشیدند

کتاب‌های تاریخ دروغ می‌گویند

آسمان بیهوده این چنین نمی‌گرید،

ابرها بیش از چشمان آدمیان دیده‌اند .

 


طرح – یک

بی هیچ سنگی،
آسمان را
با بادبادک می‌زند
کودک یتیم .


پاییز

از آسمان اینجا
جای برگ،
مرگ می‌ریزد .