هیچ

ام‌شب،

آسمان،

یک ستاره بیش‌تر دارد .

* برای مادربزرگ


24 – 3 – 89

می‌خواهم فراموش کنم
زبان مادری را
تا هر آوا نغمه‌ای دلنشین شود،

می‌خواهم فراموش کنم
نوشتن را
تا هر کلمه ابری شود در انتظار تخیل کودکانه‌ی چشمانم،

می‌خواهم فراموش کنم
دستبند را بر دستان مجرم می‌زنند
نه بر فکر مردم،

می‌خواهم فراموش کنم
عشق را
تا هر زنی گلی باشد بی‌نیاز به چیدن،

می‌خواهم فراموش کنم
چراغ‌ها فقط چراغ‌ند
نه ستارگان زمینی،

بگذار فراموش کنم …